BOUWACTIVITEITEN IN MAREDORP-DE CAMP


Haarlemmerstraat

Stille Rijn

juli 2019
De nieuwbouw tussen Haarlemmerstraat en Stille Rijn is de derde en laatste fase van het Aalmarktproject. Oorspronkelijk was er gedacht aan een passage, maar het wordt gewoon een groot blok winkelruimte. Om aan voldoende vierkante meters te komen is, komt er een kelder onder. Inmiddels beginnen de contouren van het gebouw zichtbaar te worden.


Het voormalige koelhuis.

De vloer voor de nieuwbouw is gestort.

Heel wat kleinschaliger dan het Aalmarktproject is de nieuwbouw aan het Vrouwenkerkhof. Op een perceeltje van postzegelformaat wordt een garage met bovenwoning gebouwd.
ER WORDT GOED GEZORGD VOOR DE MUURRESTEN (2)


Marepost, juni 2001

Begin deze eeuw wilde de gemeente de restanten van de Vrouwekerk afbreken. Een sloopvergunning werd tot aan de Raad van State aangevochten, maar de bezwaarmakers kregen geen gelijk. Toch bleven de muurresten staan. Inmiddels zijn we vele jaren verder. In 2009 restaureerde de gemeente de muurresten en er kwam een informatiebord bij. Het monument kreeg eindelijk de status die het verdiende en het wordt goed onderhouden.


juli 2019. De muurresten van de Vrouwekerk krijgen een onderhoudsbeurt


BUURT AED-ACTIE IN MAREDORP-DE CAMP GROOT SUCCES

In Maredorp-de Camp hangt binnenkort een AED in de Caeciliastraat aan de muur van het Best Western hotel. De buurtvereniging gebruikte een verkregen donatie als start van een buurt-inzamelactie voor een AED, via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot succes: de buurt haalde binnen korte tijd voldoende geld op om de AED met bijpassende buitenkast te kopen.

Arthur Elias, voorzitter van de buurtvereniging: 'In onze wijk was nog geen AED aanwezig die 24 uur per dag inzetbaar is. Een donatie van de productiemaatschappij die 'Jonge Baantjer' opnam in onze wijk, was het startsein voor de crowdfundingsactie. Ik ben blij dat veel buurtbewoners het nut van een AED inzagen en mee hebben geholpen om dit doel te bereiken. Als buurtvereniging zullen wij ons nu inzetten om meer mensen kennis bij te brengen over het gebruik van de AED.'

Elk jaar krijgen zo'n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo'n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het bijzonder belangrijk dat er in elke buurt en nu ook in Maredorp-de Camp een AED aanwezig is, die dag en nacht toegankelijk is.EEN BUURT-AED VOOR MAREDORP-DE CAMP

AED.png


Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. Het werkt als volgt: Als er een 112 melding is, worden er automatisch vrijwilligers opgeroepen. Die kunnen dan het apparaat meenemen naar het slachtoffer en hem daarmee reanimeren. De AED werkt volautomatisch en de burgerhulpverleners zijn opgeleid om het apparaat te bedienen. De AED kan ook door politie en andere hulpverleners worden gebruikt indien noodzakelijk.
Binnen onze wijk hangen nog maar weinig AED's en de meesten zijn niet 24 uur per dag bereikbaar. Een overzicht van AED's is te vinden op https://aed.rodekruis.nl/
De Hartstichting en Philips zijn het initiatief Buurt-AED gestart met als doel om in elke wijk een AED op een bereikbare plaats te krijgen. De Buurtvereniging ondersteunt deze actie van harte en heeft Best Western City Hotel bereid gevonden om een locatie en stroomvoorziening ter beschikking te stellen. Een AED kost ruim 2700 euro, maar dankzij een donatie van Philips kost de Buurt-AED 1660 euro. De Buurtvereniging heeft de eerste 880 euro gestort - nu is het aan u! U kunt uw bijdrage storten via de speciale site die bereikbaar is via https://maredorp.nl/aed. U kunt doneren tot 10 juni 2019.
Meer informatie over AED's is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Automatische_externe_defibrillator.

Hartelijke groet

Bestuur buurtvereniging Maredorp-de CampWATERAMBACHT LEIDEN

open Mare

Lange Mare 1907 (prentbriefkaart; uitg. Dr.Trenkler Co., Leipzig)

Op de algemene ledenvergadering van 10 april 2019 hield het Waterambacht Leiden een presentatie over de studie naar de mogelijkheden voor het opengraven van de Lange en Stille Mare. De missie van het Waterambacht is voorlopig het promoten van dit idee. Een dergelijk plan kan alleen slagen als er een breed draagvlak voor is, maar het Waterambacht is optimistisch. Uit een enquete onder bewoners en winkeliers aan de Lange Mare is gebleken dat 80% er positief tegenover staat. Velen realiseren zich dat een open Mare een enorme meerwaarde betekent voor het touristische en historische karakter van de stad. Ook biedt het grote voordelen voor de waterhuishouding. Toch kwamen er uit de zaal ook kritische geluiden: Hoe moet het met de vrachtwagens die via de Mare en de Caeciliastraat de schouwburg bevoorraden? En wordt het op het water niet veel te druk als straks bij Annie's vier waterwegen bij elkaar komen? De sprekers van het Waterambacht verzekerden dat juist al dit soort vragen in kaart worden gebracht en dat er gezocht wordt naar passende oplossingen.
Lees hier alles over het Waterambacht Leiden.DRAAIORGELGELUK

draaiorgel

Op de zonnige zaterdag 6 april verzamelde een twaalftal draaiorgels zich in de Haarlemmerstraat en rondom de Hartebrugkerk. Het thema van de Leidse Draaiorgel Dag was dit jaar De Zangeres Zonder Naam. In alle toonaarden kon men muzikale herinneringen ophalen, ja, zelfs meeneurien! En kleine kinderen dansten en sprongen van plezier bij die vrolijke orgelklanken. De melodieen verwaaiden tussen de winkels en konden van ver in de Haarlemmerstraat worden gehoord. Het echte draaien aan het wiel is niet gezien, dat is verleden tijd. Wel stonden de draaiorgels in alle luister en in bijzondere formaatvoering te stralen. Koperwerk flonkerend, kleurenpracht oogstrelend, de afwisselende ornamenten aan de orgels deden de passanten 'Ooo's' en 'Aaaa's' verzuchten, zo fraai. Een mooi begin van de lente.BAKKER NIEZEN FAILLIET

bakkerij Niezen

Op de deur hing al enige tijd een briefje met de mededeling 'wegens omstandigheden gesloten'. Helaas is onlangs het faillissement uitgesproken. Dat is niet alleen heel vervelend voor Peter Niezen en zijn gezin maar het heeft ook effect op een toch al steeds leger deel van de Haarlemmerstraat. De aanloop voor de winkels in de buurt van Bakker Niezen wordt door het gemis van een publiekstrekker nu nog minder.VERNIEUWEN SPEELPLEKKEN

maria gijzenplein

In het kader van het beleidsplan van de Gemeente 'Spelen en Bewegen 2018-2022' gaan de speelplekken aan het Maria Gijzenplein en de Mirakelsteeg op de schop.

In twee bijeenkomsten wil de Gemeente met de bewoners een schetsontwerp opstellen. De eerste keer worden de wensen en ideeen verzameld waarna in de slotbijeenkomst het ontwerp voorgelegd wordt.

Belanghebbenden willen we adviseren: Spreek een woordje mee. Houd daarom de brievenbus in de gaten met de uitnodiging. Noteer nu al: donderdagmiddag 9 mei van 16.30-17.30 uur voor bewoners van het Maria Gijzenplein; donderdagmiddag 16 mei van 16.30-17.30 uur voor de bewoners van de Mirakelsteeg.PLANNEN VOOR DE ZAKPOORT

informatiebord

Op het smalle stukje van de Vollersgracht komt een steegje uit dat bekend staat onder de naam Zakpoort. Het geeft toegang tot een aantal woonhuizen en garages, maar helaas weten ook wildplassers, drugdealers en zwervers de luwte van dit steegje te waarderen. Studenten zorgen vaak voor een chaos van onorderlijk geparkeerde fietsen. Omwonenden willen daar nu iets aan doen en ze hebben zich tot de gemeente gewend om de situatie te verbeteren en de steeg een beter aanzien te geven. Er zijn volop plannetjes en ideetjes gelanceerd. Rene Verdel, wijkregisseur van de gemeente: 'Ik denk vooral aan vergroenen. De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op het gedrag.' Een van de omwonenden wil graag het historische karakter van de steeg benadrukken. De steeg heeft een lange geschiedenis, maar van de oorspronkelijke bebouwing is niet veel meer over. Ooit stond hier een brouwerij. De naam van de steeg verwijst vermoedelijk naar de zakken graan en hop die vanaf de Oude Vest werden aangevoerd. Met een informatiebord en gevelstenen zou een herinnering aan de geschiedenis kunnen worden opgeroepen. Dat er belangstelling voor is blijkt wel uit het feit dat de steeg is opgenomen in een 'bierhistorische wandeling', waardoor regelmatig een groepje toeristen een kijkje komt nemen in de steeg.SJAAK'S HOBBYSHOP

Sjaak's Hobbyshop

Sjaak's Hobbyshop is nu al weer een tijdje weg uit onze wijk. De winkel is nu in Voorhout gevestigd. Hoe gaat het nu met eigenaar Jacques (zoals Sjaak eigenlijk heet)? Jacques: 'Het bevalt prima hier in de Herenstraat in Voorhout. Onze Leidse klanten komen nog steeds naar de winkel. En er komen heel veel klanten uit de omliggende gemeenten.' De locatie in Voorhout is beter bereikbaar dan de oude plek in Leiden:'Omdat er op loopafstand een station is en overal gratis parkeerruimte is, krijgen we ook steeds meer klanten vanuit het hele land die graag een kijkje komen nemen in onze winkel.'

Jacques is erg blij met zijn nieuwe winkel en de klanten ook. 'We krijgen nog dagelijks complimenten over de grootte van de winkel en het assortiment.' Een succes dus hoewel het natuurlijk jammer is dat Sjaak's Hobbyshop weg is uit Leiden.

Sjaak's Hobbyshop is gevestigd op Herenstraat 67 te Voorhout.STRAATJUTTEN

Buurtbewoner Rien van Vliet wees ons op 'de straatjutters van Leiderdorp': een initiatief om (zwerf)vuil van de straat te halen op plekken waar het notoir blijft liggen. Het initiatief zorgt niet alleen voor een schonere buurt, maar is ook een mooie manier om buurtbewoners en straatgenoten te leren kennen. Vandaar dat de Buurtvereniging het georganiseerd straatjutten graag wil ondersteunen. Lijkt het u leuk om, samen met mede-wijkbewoners, op 13 of 14 april een opruimactie te houden? Stuur dan een mail naar straatjutten@maredorp.nl met daarin de straat of straten waar het u om gaat. Wij brengen de mensen die mailen met elkaar in contact, regelen (extra) publiciteit, vragen bij de Gemeente spullen (te leen) en zorgen voor 'koek en zopie'. Interesse? Mail dan voor 10 maart aanstaande!NIEUWJAARSBORREL 2019

nieuwjaarsborrel 2019 klik hier voor meer foto's


DROOM & DAAD

Dit najaar is de gemeente Leiden begonnen met de nieuwe visie op parkeren voor zowel de auto als voor de fiets. Kennis en kunde uit de stad is een belangrijke bron voor het opstellen van een visie die aansluit en aanslaat. Twee verkeerspanels worden van het begin tot het eind betrokken bij het proces en de inhoud. In een van die panels zijn de wijkverenigingen vertegenwoordigd en gevraagd mee te denken over vragen als: wat gaat er nu mis, wat kan in de toekomst beter, waar bent u blij mee, wat zijn de grootste ergernissen, wat moet zo blijven als het is? De eerste bijeenkomst heeft op 15 november plaatsgevonden, daar zijn verschillende standpunten en ideeën gewisseld door de wijkvertegenwoordigers. Maar wij zijn vooral ook benieuwd naar uw mening als bewoner. Daarom leggen wij u dezelfde vragen voor die op 15 november zijn gesteld:

-wat vindt u dat er goed gaat qua parkeren en wat kan verbeterd worden.
-wat zijn uw dromen en/of uw nachtmerries als u denkt over parkeren in Leiden.

Stuur uw reactie zo snel mogelijk, liefst voor 7 december naar parkeervisie@maredorp.nl
Wij zullen de reacties bundelen en doorgeven aan het projectteam.
Overigens: u kunt later ook nog meepraten over de parkeervisie in concept tijdens een aantal stads-brede bijeenkomsten begin 2019. In het voorjaar stelt de gemeenteraad de parkeervisie vast.


Enquête Participatietraject Energiepark en omgeving in te vullen/in te zien:
www.leiden.nl/energiepark

In de komende maanden werkt de gemeente naar een gebiedsstrategie voor de herontwikkeling van het Energiepark en omgeving. U, Maredorp-bewoner kunt hieraan meedoen door met uw wensen, ideeën en vragen over het Energiepark richting te geven aan het project. Dit kunt u doen via bovengemelde website. Reserveer in de agenda: de eerste bijeenkomst op woensdag 12 december van 19.00-21.00 uur in het gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden. De vervolgbijeenkomsten zijn in januari en februari 2019.


BOUWHISTORISCHE MUURPUZZEL AAN DE HAARLEMMERSTRAAT

bouwhistorische muurpuzzel

Oude interieurs, middeleeuwse muren, eikenhouten balken en kappen. Dit alles kwam tevoorschijn bij de sloop van Haarlemmerstraat 101-111. Bouwhistorici zijn druk bezig om al deze sporen uit het verleden te onderzoeken. De muur tussen nummer... lees verder

MAREDORP LANGS HET SPOOR

Weet u het nog? In 2015 heeft de Buurtvereniging een vak geadopteerd in de Kweektuin Singelpark. Hoewel het Singelpark niet in onze buurt komt te liggen, zullen veel buurtgenoten er straks veel plezier van hebben. Een goede reden om, in het kader van het jubileum destijds, een vak onder beheer te nemen. De adoptie is slechts een simpele stap, het echte werk kwam daarna. Oud-secretaris Bep Verhoef en Lidie Bossen steken veel tijd in het wieden, snoeien, planten en bijhouden van het stukje Maredorp in de Kweektuin langs het spoor.

Het is zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Hieronder een selectie van foto's gemaakt door Lidie aan het eind van de lente. Inmiddels ziet de tuin er al weer heel anders uit, het aanhoudende mooie weer zorgt voor een steeds veranderende aanblik. U vindt de Kweektuin naast Leiden Centraal Station, tegenover het IBIS Hotel en op steenworp afstand van de Morssingel. En wilt u uw groene vingers in de handschoenen steken? Neem dan even contact op met Bep, Lidie of het secretariaat.


DE WET AVG

Het zal u, door de stortvloed aan mailtjes, niet zijn ontgaan: sinds 25 mei is de AVG van kracht. Deze wet, ook wel privacy wet genoemd, is bedoeld om uw privacy beter te beschermen. Als uitvloeisel van deze wet heeft het bestuur van de Buurtvereniging een privacy verklaring opgesteld. U kunt deze lezen via de link in het menu.


LANGE MARE HERINGERICHT

Half maart 2018 zijn de werkzaamheden aan de Haarlemmerstraat en Lange Mare afgerond. Het sluitstuk was de oplevering van de Lange Mare. Van een brede weg is de Mare getransformeerd naar een mooie aansluiting op de Haarlemmerstraat. Eigenlijk was het werk pas een paar weken later af, toen een forse plantenbak verscheen op het Coeliplein. Voor de winkels van Fratelli, Van Berghe Henegouwen en Better Bagles verdeelt een grindeiland de Lange Mare in twee delen. De horeca mag het eiland gebruiken als terrasruimte. Fietsers en voetgangers kunnen daardoor ongehinderd gebruikmaken van de beklinkerde straatdelen. Op zaterdagen wordt een deel van de Lange Mare afgezet en ingericht als fietsenstalling.


AFSCHEID VAN BEP VERHOEF ALS BESTUURSLID VAN MAREDORP

afscheid Bep 2

Op 20 september heeft Bep Verhoef tijdens een bijzondere ledenvergadering in Scarlatti afscheid genomen als secretaris van onze verenging. Bij acclamatie is zij door de vergadering tot erelid benoemd. Tijdens een geanimeerde receptie na afloop van de vergadering is haar van veel kanten, onder andere door wethouder Marleen Damen, lof toegezwaaid. Van de vereniging heeft zij een tekening van haar ouderlijk huis, waar zij nog steeds woont, cadeau gekregen. Bep zal zich tot ieders genoegen in de toekomst voor de vereniging blijven inzetten. Zo blijft zij onder meer actief in de redactie van de Marepost.
Nienke Branderhorst is gekozen als haar opvolgster.
Click hier voor meer foto's