STRAATJUTTEN

Buurtbewoner Rien van Vliet wees ons op 'de straatjutters van Leiderdorp': een initiatief om (zwerf)vuil van de straat te halen op plekken waar het notoir blijft liggen. Het initiatief zorgt niet alleen voor een schonere buurt, maar is ook een mooie manier om buurtbewoners en straatgenoten te leren kennen. Vandaar dat de Buurtvereniging het georganiseerd straatjutten graag wil ondersteunen. Lijkt het u leuk om, samen met mede-wijkbewoners, op 13 of 14 april een opruimactie te houden? Stuur dan een mail naar straatjutten@maredorp.nl met daarin de straat of straten waar het u om gaat. Wij brengen de mensen die mailen met elkaar in contact, regelen (extra) publiciteit, vragen bij de Gemeente spullen (te leen) en zorgen voor 'koek en zopie'. Interesse? Mail dan voor 10 maart aanstaande!NIEUWJAARSBORREL 2019

nieuwjaarsborrel 2019 klik hier voor meer foto's


DROOM & DAAD

Dit najaar is de gemeente Leiden begonnen met de nieuwe visie op parkeren voor zowel de auto als voor de fiets. Kennis en kunde uit de stad is een belangrijke bron voor het opstellen van een visie die aansluit en aanslaat. Twee verkeerspanels worden van het begin tot het eind betrokken bij het proces en de inhoud. In een van die panels zijn de wijkverenigingen vertegenwoordigd en gevraagd mee te denken over vragen als: wat gaat er nu mis, wat kan in de toekomst beter, waar bent u blij mee, wat zijn de grootste ergernissen, wat moet zo blijven als het is? De eerste bijeenkomst heeft op 15 november plaatsgevonden, daar zijn verschillende standpunten en ideeën gewisseld door de wijkvertegenwoordigers. Maar wij zijn vooral ook benieuwd naar uw mening als bewoner. Daarom leggen wij u dezelfde vragen voor die op 15 november zijn gesteld:

-wat vindt u dat er goed gaat qua parkeren en wat kan verbeterd worden.
-wat zijn uw dromen en/of uw nachtmerries als u denkt over parkeren in Leiden.

Stuur uw reactie zo snel mogelijk, liefst voor 7 december naar parkeervisie@maredorp.nl
Wij zullen de reacties bundelen en doorgeven aan het projectteam.
Overigens: u kunt later ook nog meepraten over de parkeervisie in concept tijdens een aantal stads-brede bijeenkomsten begin 2019. In het voorjaar stelt de gemeenteraad de parkeervisie vast.


Enquête Participatietraject Energiepark en omgeving in te vullen/in te zien:
www.leiden.nl/energiepark

In de komende maanden werkt de gemeente naar een gebiedsstrategie voor de herontwikkeling van het Energiepark en omgeving. U, Maredorp-bewoner kunt hieraan meedoen door met uw wensen, ideeën en vragen over het Energiepark richting te geven aan het project. Dit kunt u doen via bovengemelde website. Reserveer in de agenda: de eerste bijeenkomst op woensdag 12 december van 19.00-21.00 uur in het gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden. De vervolgbijeenkomsten zijn in januari en februari 2019.


BOUWHISTORISCHE MUURPUZZEL AAN DE HAARLEMMERSTRAAT

bouwhistorische muurpuzzel

Oude interieurs, middeleeuwse muren, eikenhouten balken en kappen. Dit alles kwam tevoorschijn bij de sloop van Haarlemmerstraat 101-111. Bouwhistorici zijn druk bezig om al deze sporen uit het verleden te onderzoeken. De muur tussen nummer... lees verder


BUURTBORREL GROOT SUCCES

De Buurtvereniging kijkt terug op een meer dan succesvolle buurtborrel. Dit jaar viel deze samen met de zaterdag van de Leidse Lakenfeesten. Er was dus volop rumoer in de stad, maar dat weerhield veel mensen er niet van om elkaar op het Vrouwenkerkplein te ontmoeten. En, onder het genot van een drankje en een hapje, de zomer te begroeten.


Als vereniging zijn we afhankelijk van leden. Daarom zijn we erg blij dat zich op de borrel een respectabel aantal nieuwe leden aangemeld hebben. Zij konden gelijk kennismaken met het bestuur en de andere aanwezige leden.

Heeft u de buurtborrel gemist? Dat is jammer, maar het hoeft u er niet van te weerhouden om lid te worden. Neem contact op met secretariaat@maredorp.nl en u kunt zich weldra lid van de vereniging noemen.

De foto's hieronder, gemaakt door Nienke Branderhorst, geven een sfeerbeeld van de buurtborrel.

zomerborrel 2018 (4)

Klik hier voor meer foto's


MAREDORP LANGS HET SPOOR

Weet u het nog? In 2015 heeft de Buurtvereniging een vak geadopteerd in de Kweektuin Singelpark. Hoewel het Singelpark niet in onze buurt komt te liggen, zullen veel buurtgenoten er straks veel plezier van hebben. Een goede reden om, in het kader van het jubileum destijds, een vak onder beheer te nemen. De adoptie is slechts een simpele stap, het echte werk kwam daarna. Oud-secretaris Bep Verhoef en Lidie Bossen steken veel tijd in het wieden, snoeien, planten en bijhouden van het stukje Maredorp in de Kweektuin langs het spoor.

Het is zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Hieronder een selectie van foto's gemaakt door Lidie aan het eind van de lente. Inmiddels ziet de tuin er al weer heel anders uit, het aanhoudende mooie weer zorgt voor een steeds veranderende aanblik. U vindt de Kweektuin naast Leiden Centraal Station, tegenover het IBIS Hotel en op steenworp afstand van de Morssingel. En wilt u uw groene vingers in de handschoenen steken? Neem dan even contact op met Bep, Lidie of het secretariaat.


DE WET AVG

Het zal u, door de stortvloed aan mailtjes, niet zijn ontgaan: sinds 25 mei is de AVG van kracht. Deze wet, ook wel privacy wet genoemd, is bedoeld om uw privacy beter te beschermen. Als uitvloeisel van deze wet heeft het bestuur van de Buurtvereniging een privacy verklaring opgesteld. U kunt deze lezen via de link in het menu.


LANGE MARE HERINGERICHT

Half maart 2018 zijn de werkzaamheden aan de Haarlemmerstraat en Lange Mare afgerond. Het sluitstuk was de oplevering van de Lange Mare. Van een brede weg is de Mare getransformeerd naar een mooie aansluiting op de Haarlemmerstraat. Eigenlijk was het werk pas een paar weken later af, toen een forse plantenbak verscheen op het Coeliplein. Voor de winkels van Fratelli, Van Berghe Henegouwen en Better Bagles verdeelt een grindeiland de Lange Mare in twee delen. De horeca mag het eiland gebruiken als terrasruimte. Fietsers en voetgangers kunnen daardoor ongehinderd gebruikmaken van de beklinkerde straatdelen. Op zaterdagen wordt een deel van de Lange Mare afgezet en ingericht als fietsenstalling.


LEDENVERGADERING

Op 11 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats van onze vereniging. Dit jaar vonden we onderdak bij buurtcafe Papillon aan de Van der Werffstraat. Naast het bestuur waren 12 personen aanwezig die eerst konden luisteren naar een voordracht van Hanna Verhoef over het complex van het Boerhave museum. Daarna begeleidde voorzitter Arthur Elias de vergadering. Na sluiting gaf Floris Agterhof een korte presentatie over de oude brouwerij 't Paert en de 4 Harten en het bier dat hij recent is gaan brouwen. Voor de geinteresseerden had Floris flesjes bier meegenomen, zodat de avond met een heuse proeverij kon worden afgesloten.


AFSCHEID VAN BEP VERHOEF ALS BESTUURSLID VAN MAREDORP

afscheid Bep 2

Op 20 september heeft Bep Verhoef tijdens een bijzondere ledenvergadering in Scarlatti afscheid genomen als secretaris van onze verenging. Bij acclamatie is zij door de vergadering tot erelid benoemd. Tijdens een geanimeerde receptie na afloop van de vergadering is haar van veel kanten, onder andere door wethouder Marleen Damen, lof toegezwaaid. Van de vereniging heeft zij een tekening van haar ouderlijk huis, waar zij nog steeds woont, cadeau gekregen. Bep zal zich tot ieders genoegen in de toekomst voor de vereniging blijven inzetten. Zo blijft zij onder meer actief in de redactie van de Marepost.
Nienke Branderhorst is gekozen als haar opvolgster.
Click hier voor meer foto's