Het bestuur

Het bestuur van de buurtvereniging bestaat uit:

Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH

Nienke Branderhorst (secretaris)
Vollersgracht 12, 2312 VL
5 142 172

Guido de Nooijer (penningmeester)
Volmolengracht 3, 2312 PG

Frank Maas
Vollersgracht 24, 2312 VL
5 134 158


Secretariaatsadres
Vollersgracht 12, 2312 VL Leiden
e-mail: secretariaat@maredorp.nl