De Wijkagent

door Jaap Moggré

Het begrip wijkagent zal bij velen het beeld oproepen van de agent die de buurt op zijn duimpje kent en die steeds paraat is bij iedere burenruzie of wetsovertreding in zijn werkgebied. Dat eerste klopt helemaal, maar het tweede maar ten dele. De moderne wijkagent richt zich op de problemen van meer structurele aard. Hij beschikt over een oneindig aantal contacten, brengt mensen en instanties bij elkaar en hij zet burgers aan tot het actief meewerken aan het oplossen van probleemsituaties. Wie de politie nodig heeft, kan in principe kiezen tussen twee nummers:

112 voor spoedgevallen 0900-8844 voor politiehulp ‘zonder zwaailicht’

Wanneer iemand 0900-8844 belt, zal niet de wijkagent komen, maar een van de collega’s die surveillancedienst heeft. Natuurlijk kunt u ook speciaal naar de wijkagent vragen, maar die is er dus niet voor het oplossen van dat ene incident van bijvoorbeeld een groepje dealende jongeren. U kunt met hem wel praten over problemen met een meer algemeen karakter. De wijkagent hoort, ziet en luistert. Hij geeft informatie door aan collega’s en instanties die dat nodig hebben. Hij treedt vaak preventief op zoals bij 3 oktober en de jaarwisseling. Hij kent de plekken waar problemen te verwachten zijn en hij gaat vooraf kijken of er kans is dat er dingen uit de hand gaan lopen. Vaak heeft hij al in de gaten dat er ergens problemen beginnen te ontstaan, zonder dat dit al blijkt uit aantallen meldingen. Door dit soort informatie kan de politie de beschikbare middelen efficiënter inzetten.

De wijkagent voor Maredorp is Lakhdar ben Taieb
Bureau Langegracht.